phone
 • Харків
 • Одеса
 • Дніпро
 • Київ
Київ+38 044 364 85 73+38 050 385 16 84
info@rautagroup.com
УКР

ПОСЛУГИ

Головна Служба замовника
замовити розрахунок вартості

Служба замовника

Служба замовника

 

Rauta пропонує комплексне управління будівельними проєктами за дорученням інвестора. Виконання функцій служби замовника будівництва – це комплексний процес з багатьма спеціалізованими етапами, який може бути виконаний лише командою досвідчених спеціалістів із широкими компетенціями. Штат фахівців необхідних спеціальностей дозволяє компанії Rauta виконувати функції замовника у повному обсязі.

 

Передача функцій замовника будівництва від інвестора до профільної компанії дозволяє йому уникнути комунікацій з багатьма підрядниками та державними органами, а також отримати максимально якісний результат у заплановані строки та бюджет.

 

Виконання функцій служби замовника будівництва від Rauta включає наступні етапи:

 

Передпроєктна стадія

 

 

Передпроєктна стадія

 

 1. Розробка концепції, графіка реалізації та комплексної бізнес-стратегії проєкту.
 2. Аудит земельної ділянки, під час якого визначається її цільове призначення і обмеження відповідно до містобудівної документації, а також необхідність додаткових погоджень, наприклад, з Державіаслужбою, органом охорони культурної спадщини та ін.
 3. Аналіз відповідності цільового призначення земельної ділянки концепції майбутнього проєкту і за потреби можливості його зміни.
 4. Підготовка технічного завдання на проєктування та розробка техніко-економічного обґрунтування.
 5. Отримання містобудівних умов і обмежень для забудови земельної ділянки, реконструкції чи капітального ремонту об’єкта.
 6. Отримання вихідних даних для проєктування, що включає проведення комплексу інженерно-геологічних та геодезичних досліджень земельної ділянки, розрахунок потреб будівлі у ресурсах відповідно до вимог нормативних документів та оформлення технічних умов.

 

Розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво (проєктування)

 

До складу проєктної документації входять такі розділи:

 • Пояснювальна записка
 • Архітектурно-будівельні рішення
 • Технологічна частина
 • Рішення з інженерного обладнання
 • Генеральний план і транспортна інфраструктура
 • Основні креслення
 • Проєкт організації будівництва
 • Зовнішні інженерні мережі
 • Кошторисна документація

 

 

Розробка проєктно-кошторисної документації

 

Експертиза проєктної документації

 

Проведення експертизи допомагає визначити якість проєктних рішень з урахуванням вимог діючих будівельних норм і стандартів.

 

Спеціалісти Rauta забезпечують ефективну комунікацію між проєктувальниками та експертами, що дає можливість пришвидшити процес зняття зауважень та отримання позитивного висновку.

 

Вибір генерального підрядника

 

Проведення тендеру з вибору генерального підрядника з урахуванням особливостей конкретного об’єкту: складності технічних рішень, технології бізнесу, територіального розташування, особливостей фінансування тощо. За потреби Rauta може виконувати будівництво чи реконструкцію «під ключ» як генеральний підрядник.

 

Отримання дозволу на будівництво

 

Підготовка повного пакету документів, необхідного для отримання дозволу і подання запиту до органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

 

Фахівці Rauta перевіряють правильність оформлення документів, включаючи повноту і достовірність даних, а також їх відповідність діючому законодавству.

 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

 

Підготовка до будівництва сприяє швидкому розгортанню і якісному виконанню будівельних робіт у відповідності з проєктними рішеннями.

 

Процес включає роботи з очищення земельної ділянки від зелених насаджень та старих споруд, улаштування огорожі, організацію охорони, зведення тимчасових виробничих та побутових споруд, улаштування під’їзних шляхів, організацію місць складування, підведення тимчасових інженерних мереж тощо.

 

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

 

Будівельно-монтажні роботи

 

Виконання повного комплексу будівельних робіт зі зведення об’єкта:

 • Планування будівельного процесу
 • Розроблення проєкту виконання робіт
 • Виконання земляних робіт та улаштування фундаментів
 • Зведення несних конструкцій
 • Улаштування покрівлі та фасадів
 • Прокладання зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж
 • Виконання оздоблювальних робіт, зокрема улаштування промислових підлог, вогнезахисту та ін.
 • Монтаж технологічного обладнання
 • Благоустрій території та облаштування прилеглої інфраструктури

 

Ключовими процесами при будівництві є:

 • Управління проєктом. Керівник проєкту розробляє і контролює детальний графік виконання робіт, керує витратами, залучає відповідних спеціалістів і вирішує організаційні питання всіх процесів будівництва.
 • Авторський нагляд. Головний архітектор чи головний інженер узгоджує зміни чи відхилення у проєкті та контролює виконання проєктних рішень.
 • Технічний нагляд. Сертифікований спеціаліст перевіряє відповідність матеріалів і конструкцій вимогам діючих будівельних норм, а також проводить їх випробування на об’єкті або у лабораторії.

 

Будівельно-монтажні роботи

 

Будівництво та підключення зовнішніх інженерних мереж

 

Улаштування систем електропостачання, водопостачання, каналізування, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, зв’язку та ін.

 

Підключення інженерних мереж фахівцями Rauta здійснюється на стадії будівництва з оформленням відповідної проєктної документації та її погодженням з компетентними органами.

 

Введення в експлуатацію

 

 1. Перевірка будівлі за технічними характеристиками та її відповідність нормам безпеки, енергоефективності, санітарно-гігієнічним вимогам та ін.
 2. Виготовлення технічного паспорта об’єкта.
 3. Оформлення енергетичного сертифіката будівлі у випадках, коли він обов’язковий.
 4. Виконання контрольного топографо-геодезичного знімання, перевірка ідентифікатора об’єкта будівництва та відсутності відхилень від генерального плану.
 5. Отримання сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію.
 6. Звернення до місцевого органу самоврядування для присвоєння будівлі адреси.

 

Введення будівлі в експлуатацію

 

Виконання функцій замовника є одним з найбільш відповідальних процесів будівництва «під ключ», в якому висока кваліфікація виконавця дозволяє інвестору отримати будівлю, що буде максимально відповідати його очікуванням. Довіряючи виконання функції служби замовника будівництва компанії Rauta, інвестор отримає сучасну, якісну та функціональну будівлю з оптимізацією бюджету та термінів реалізації проєкту.

bannerbanner
×