Znak towarowy

Główna strona Znak towarowy

Znak towarowy

Brand oraz logotyp „Rauta Group”, Sp. z o.o. (dalej – Rauta) jest jej własnością intelektualną.

 

Produkty oraz nazwy firem, wymienione na Stronie Rauta, są znakami towarowymi albo nazwami towarowymi. Dostęp Państwa do wiadomości Strony nie powinien traktować się jako wydawanie pozwoleń albo prawa na jakiekolwiek znaki oraz znaki towarowe, wymienione na Stronie, bez uprzedniej pismowej zgody Rauta albo osoby trzeciej, która jest właścicielem takich nazw albo znaków towarowych.

×