Zasady użytkowania

Główna strona Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Zwiedzając oraz użytkując stronę internetową (dalej – Strona i/albo Strona Rauta), zgadzasz się z Zasadami oraz Warunkami jej użytkowania.

 

„Rauta Grup”, Sp. z o.o. (dalej – Rauta) zastrzega sobie prawo kiedykolwiek zmieniać/uzupełniać Zasady oraz Warunki użytkowania bez żadnego uprzedniego powiadomienia.

 

Dalsze wykorzystanie Strony Rauta po dokonaniu jakichkolwiek takich zmian/uzupełnień do Zasad oraz Warunków użytkowania oznacza waszą zgodę z takimi zmianami/uzupełnieniami.

 

Zawsze powinniście zapoznawać się z Zasadami oraz Warunkami użytkowania Strony przed początkiem jej wykorzystania.

 

Użytkowanie ograniczone

 

Informacje na Stronie jest własnością Rauta. Treść Strony jest chroniona według ustawodawstwa Ukrainy. Przy tym, można pobrać, kopiować, drukować materiały zawarte na Stronie dla waszego własnego użytkowania niekomercyjnego. Dla mediów drukowanych oraz elektronicznych dozwolono jest nieopłatnie użytkować informacje, opublikowane na Stronie w roździałach „Aktualności” oraz „Artykuły”, gdy publikacja takich informacji nie ma wpływu na reputację Rauta. Dozwolono jest nieoplatnie wykorzystać informacje, opublikowane na Stronie, pod warunkiem że tekst materiału, opublikowany na stronnie informacyjnej obcej, bezpośrednio mieści odniesienie tekstowe i/albo hyperlink na odpowiedni materiał Strony, określające Stronę jako źródło informacji. Wykorzystanie informacji znaczy jakąkolwiek reprodukcję, republikację, rozpowszechnienie, przetwarzanie, tłumaczenie, włączenie jej części do innych dzieł (materiałów), oraz inne sposoby, przewidziane Ustawą Ukrainy „O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych”.

 

Zabroniono jest jakiekolwiek wykorzystanie handlowe informacji, reprodukcji tekstów i/albo materiałów fotograficznych lub ich fragmentów w celu sprzedaży handlowej prawa dostępu do tej informacji.

 

Modyfikacja, zmiana, transformacja jakichkolwiek materiałów Strony i/albo wykorzystanie materiałów dla innych celów, niz wymienione wyżej, są naruszeniem prawa autorskiego oraz innych praw własności intelektualnej Rauta. Za wyjątkiem przypadków, przewidzianych tymi Zasadami oraz Warunkami użytkowynia, wykorzystanie jakichkolwiek informacji, podanych na Stronie, jest surowo zabronione.

 

Dziedzina użytkowania

 

Gdy inne nie ustalono przez Rauta, materiały na Stronie, w tym te, których autorami są osoby trzecie, są opublikowant wyłącznie w celu informowania społeczeństwa oraz specjalistow dziedziny budowlanej o działalności Rauta, a również o produktach i usługach, proponowanych przez nią.

 

Brak gwarancji

 

Rauta nie daje jakichkolwiek gwarancji o wiarygodności, precyzji, rzetelności, terminowości albo pełności jakiegokolwiek materiału, opublikowanego na Stronie albo dostępnego w wyniku wykorzystania Strony. Jakiekolwiek użytkowanie takiego materiału stanowi wasze własne ryzyko.

 

Wykorzystując Stronę Państwo potwierdzają oraz zgadzają, że Rauta nie gwarantuje oraz nie ma żadnej odpowiedzialności za dostępność/niedostępność jakichkolwiek materiałów na Stronie albo ich usunienie, a również brak wirusów albo innych składników złośliwych na Stronie.

 

Rauta nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty oraz utratę zysku, gdy one są wynikiem pełnego albo częściowego użytkowania przedstawionych informacji w rzeczywistych projektach albo jakichkolwiek innych formatach reprodukcji.

 

Rauta ma prawo w jakikolwiek czas rozwiązać funkcję Strony (całkiem albo częściowo) bez jakiegokolwiek uprzedniego powiadomienia.

 

Odniesienia na inne strony internetowe

 

Wykorzystając Stronę Rauta, Państwo mogą otrzymać dostęp do innych stron internetowych. Rauta nie ma i ne prowadzi żadnej kontroli nad takimi stronami, i Państwo dostępują do nich wyłącznie na swoje ryzyko. Rauta nie ocenia i nie potwierdza jakiekolwiek informacje albo materiał, zaproponowane na innych stronach, do których dostęp Państwo otrzymują przez Stronę Rauta.

 

Odszkodowanie strat

 

Państwo zgadzają się oraz zobowiązują się zabiezpieczyć Rauta od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia oraz wymagania osób trzecich (w tym wartość usług prawników oraz koszty sądowe), wynikające w związku z informacjami oraz materiałem, przedstawionym/otrzymanym przez Państwo w wyniku użytkowania Strony, naruszenia przez Państwo tych Zasad oraz Warunków; a również odszkodować Rauta jakiekolwiek spowodowane tym straty.

 

Inne warunki

 

Te Zasady oraz Warunki są regulowane przez ustawodawstwo Ukrainy. Państwo zgadzają się z tym, że jakikolwiek spór (roszczenie), który może pojawić się w związku z tymi Zasadami oraz Warunkami, będzie rozstrzygany przez sądy Ukrainy. Zgadzając z tymi Zasadami oraz Warunkami, Państwo potwierdzają swoją zgodę z jurysdykcją tych sądów w celu rozstrzygania takiego sporu (roszczenia).

 

Gdy jakiekolwiek przepis z tych Zasad lub Warunków zostanie uznany za nielegalny, nieważny albo taki, który nie podlega wykonaniu, to nie ma wpływu na legalność oraz ważność innych przepisów.

 

Te Zasady oraz Warunki są umową między Państwem i Rauta.

 

×