logo_plSpółka inżynieryjno-budowlana Rauta
phone
 • Charków
 • Odessa
 • Dnipro
 • Kijów
Kijów+38 050 352 95 97
info@rautagroup.com

INFOCENTRUM

Główna strona Artykuły Komitet ds. Dachów Stalowych, Fasad i Lekkich Cienkościennych Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Budownictwa Stalowego (UCSB) - 10 lat rozwoju branży
заказать расчет стоимости

Komitet ds. Dachów Stalowych, Fasad i Lekkich Cienkościennych Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Budownictwa Stalowego (UCSB) – 10 lat rozwoju branży

24.02.2023

O osiągnięciach i znaczeniu działalności jednego z czterech komitetów Ukraińskiego Centrum Budownictwa Stalowego opowiada jego były szef, a obecnie przewodniczący Rady Dyrektorów UCSB Andrij Ozeichuk.

Andriy Ozeychuk, Przewodniczący Rady Dyrektorów UCSB, Dyrektor Rauta

Andriy Ozeychuk, Przewodniczący Rady Dyrektorów UCSB, Dyrektor Rauta

 

Strategicznym zadaniem Komitetu ds. Dachów Stalowych, Fasad i Lekkich Cienkościennych Konstrukcji Stalowych (LSTK) jest zwiększenie udziału pokryć dachowych i systemów elewacyjnych wykonanych z metalu w budowie budynków i budowli. Jednak nie mniej ważne w działalności Komitetu jest kształtowanie europejskich zasad pracy uczestników rynku oraz wprowadzanie najlepszych światowych praktyk w zakresie normalizacji, testowania i kontroli jakości produktów.

 

Przez 9 lat działalności UCSB Komitet był jednym z najbardziej aktywnych pod względem liczby zorganizowanych dyskusji i wdrożenia ważnych dla branży projektów.

 

Promowanie zalet rozwiązań dachowych i elewacyjnych ze stali

 

Aby pozycjonować metalowe pokrycie dachowe jako materiał priorytetowy do budowy i przebudowy, przeprowadzono prace w celu określenia zalet i wad podstawowych pokryć dachowych obecnych na rynku ukraińskim, a także zaleceń dla konsumentów końcowych dotyczących wyboru i montażu materiałów dachowych.

 

Członkowie Komitetu zbadali najlepsze europejskie doświadczenia w zakresie stosowania rozwiązań elewacyjnych w celu podniesienia atrakcyjności architektonicznej budynków oraz zaprezentowali wyniki badania podczas Krajowej Konferencji Uczestników Rynku Budownictwa Stalowego.

 

W ramach corocznej konferencji budowlańców od konstrukcji metalowych oraz na otwartych posiedzeniach komitetu regularnie przedstawiana jest dokładna analityka dotycząca stali z powłokami ocynkowanymi i polimerowymi, która jest surowcem do produkcji metalowych fasad i dachów, a także omawiane są pilne problemy i perspektywy rozwoju branży.

 

Krajowa Konferencja Uczestników Rynku Budownictwa Stalowego

Krajowa Konferencja Uczestników Rynku Budownictwa Stalowego

 

Przy wsparciu UCSB uczestnicy rynku prowadzą seminaria szkoleniowe dla studentów i wykładowców ukraińskich specjalistycznych szkół wyższych na temat architektonicznych i energooszczędnych zalet stosowania stalowych materiałów elewacyjnych i dachowych, a także wykorzystania lekkich stalowych konstrukcji cienkościennych (LSKC) w budownictwie.

 

Prowadzenie wykładów przez specjalistów Rauta dla studentów i wykładowców Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBA)

Prowadzenie wykładów przez specjalistów Rauta dla studentów i wykładowców Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBA)

 

Praca naukowa i edukacyjna

 

Ważną kwestią rozszerzenia zastosowania LSKC w budownictwie komercyjnym jest bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, dlatego wspólnie z Komitetem Ochrony Przeciwpożarowej opracowano standardowe rozwiązania zwiększające odporność ogniową LSKC przy użyciu materiałów płytowych. Wydano również podręcznik “Projektowanie ochrony przeciwpożarowej cienkościennych konstrukcji stalowych”, który opisuje sposoby zwiększenia odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych oraz zawiera schematy typowych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej.

 

W 2015 r. Pod patronatem Komitetu opracowano kurs szkoleniowy i zorganizowano seminarium na temat projektowania LSKC zgodnie z Eurokodem 3, w którym uczestniczyli ponad 40 inżynierów projektantów lekkich cienkościennych konstrukcji stalowych. Obecnie materiał jest dostępny w formacie kursu wideo na kanale YouTube UCSB.

 

Przeprowadzenie seminarium na temat projektowania LSKC zgodnie z Eurokodem 3

Przeprowadzenie seminarium na temat projektowania LSKC zgodnie z Eurokodem 3

 

Wiele uwagi poświęca się informowaniu projektantów i konsumentów produktów w zakresie materiałów dostępnych na rynku, ich właściwościach i możliwych rozwiązaniach technicznych. W tym celu w ramach prac UCSB wydano serię publikacji technicznych:

 

 • Katalog typowych rozwiązań technicznych dla metalowych pokryć dachowych i systemów elewacyjnych dla architektów i projektantów
 • Album asortymentu profili LSKC dostępnych na rynku ukraińskim
 • Album typowych łączników dla LSKC i zalecenia dotyczące instalacji
 • Dwie publikacje dotyczące obliczeń konstrukcji wsporczych i przegród zewnętrznych ze stalowych profili zimnogiętych zgodnie z Eurokodem 3
 • Stropy zespolone stalowo-betonowe

 

Przykład publikacji wydanych w ramach prac Komitetu

Przykład publikacji wydanych w ramach prac Komitetu

 

Ważnym projektem mającym na celu znalezienie obiecujących kierunków rozszerzenia wielkości rynku LSKC było opracowanie technologii wykorzystania lekkich paneli ściennych szkieletowych w budowie budynków wielomieszkaniowych. Obliczenia wykazały, że zastosowanie paneli ściennych wykonanych z LSKC pozwala deweloperowi uzyskać dodatkową powierzchnię do sprzedaży, a tym samym zwiększyć zyski. Kolejnym krokiem w rozwoju projektu była harmonizacja branżowej normy DSTU 9194:2022, która pozwoli na szersze wdrożenie tej technologii.

 

Harmonizacja ustawodawstwa ukraińskiego z prawem europejskim

 

W 2020 r. z udziałem UCSB na Ukrainie wprowadzono 305 przepisów UE w postaci przyjętej ustawy “O dostarczaniu wyrobów budowlanych na rynek”, która przewiduje deklarowanie wskaźników wyrobów budowlanych, co przyczyni się do liberalizacji procedur oceny zgodności wyrobów z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i poprawy jakości materiałów budowlanych.

 

W okresie prac Komitetu na Ukrainie wdrożono szereg ważnych branżowych norm europejskich, m.in.:

 

 • DSTU EN 14509:2017 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne.
 • DSTU 8802:2018 Wyroby stalowe cienkowarstwowe z powłoką ochronną i dekoracyjną dla budownictwa.
 • DSTU 9194:2022 Płyty ścienne z ramą ze stalowych cienkościennych elementów formowanych na zimno. Wymagania dotyczące produkcji i montażu.

 

Warto zauważyć, że wiodące firmy działające na ukraińskim rynku metalowych fasad i dachów stały się pionierami na drodze do wdrożenia najlepszych europejskich praktyk na Ukrainie. Tak więc firma inżynieryjno-budowlana Rauta, która jest jednym z aktywnych uczestników UCSB, jako pierwsza certyfikowała płyty warstwowe zgodnie z normą DSTU EN 14509 i okładziny elewacji wentylowanych zgodnie z normą DSTU B EN 14782, a także wprowadziła deklarowanie właściwości użytkowych produktu na zasadach europejskich jeszcze w 2017 roku. Tym samym firma nie tylko potwierdziła wysoką jakość swoich produktów, ale także pokazała przykład innym, jak należy wprowadzać deklarację jakościową.

 

Produkcja płyt warstwowych Ruukki została certyfikowana zgodnie z DSTU EN 14509

Produkcja płyt warstwowych Ruukki została certyfikowana zgodnie z DSTU EN 14509

 

Ochrona ukraińskich producentów

 

W latach 2016-2017 wdrożono projekt komunikacyjny dotyczący niebezpieczeństwa stosowania pokryć dachowych zawierających azbest, co przyczyniło się do zakazu ich stosowania na Ukrainie.

 

W 2019 r. w ramach prac Komitetu wszczęto dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu powlekanych chińskich wyrobów walcowanych na Ukrainę, w wyniku którego nałożono cło antydumpingowe na cienkie blachy z Chin, co pomaga chronić ukraińskich producentów i poprawić jakość stalowych fasad i dachów.

Drugie Artykuły
bannerbanner
Komitet ds. Dachów Stalowych, Fasad i Lekkich Cienkościennych Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Budownictwa Stalowego (UCSB) – 10 lat rozwoju branży
Komitet ds. Dachów Stalowych, Fasad i Lekkich Cienkościennych Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Budownictwa Stalowego (UCSB) – 10 lat rozwoju branży
×