INFOCENTRUM

Główna strona Artykuły Jak prawidłowo montować płyty warstwowe
заказать расчет стоимости

Jak prawidłowo montować płyty warstwowe

28.03.2023

Szczegółowa instrukcja montażu płyt warstwowych Ruukki: montaż na fundamencie, osobliwości mocowania do szkieletu stalowego, łączenie, montaż elementów kształtowych i uszczelnianie styków.

Montaż płyt warstwowych

 

Zastosowanie płyt warstwowych Ruukki podnosi klasę efektywności energetycznej budynku. Jednocześnie w celu uzyskania lepszej szczelności należy postępować zgodnie z instrukcją montażu płyt warstwowych.

 

Rozładunek pakietów płyt warstwowych powinien odbywać się pojedynczo przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Po dostarczeniu należy dokonać oględzin zewnętrznych, aby upewnić się, że produkt nie został uszkodzony w transporcie i że wszystkie elementy wymienione w dokumentacji towarzyszącej są obecne. Korzystając z rysunków rozmieszczenia płyt należy wybrać odpowiednie miejsca wokół budynku w celu umieszczenia pakietów.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Płyty warstwowe w pakietach należy magazynować na płaskiej powierzchni. Pakiety nie wolno układać jeden na drugim. Przekonaj się, że pakiety dokładnie zabezpieczone przed deszczem, słońcem i zanieczyszczeniem.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Przed przystąpieniem do montażu płyt warstwowych konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacyjnej na górnej powierzchni cokołu. Upewnij się, że górna powierzchnia jest wypoziomowana z tolerancją 10 mm. Zwróć szczególną uwagę na elementy uszczelniające pomiędzy częściami cokołu.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Po wyrównaniu powierzchni należy zamontować szeroką taśmę butylową na wierzchu cokołu. Taśma powinna być dopasowana do kształtu cokołu tak, aby jej wewnętrzna krawędź stykała się z powierzchnią słupa. Na narożnikach i na stykach taśma powinna mieć nadmiar ok. 50 mm.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Umieść taśmę uszczelniającą na wierzchu taśmy butylowej tak, aby jej wewnętrzna krawędź również stykała się ze słupem. Jeżeli górna część cokołu wystaje do 10 mm w obrębie taśmy uszczelniającej, należy w tym miejscu naciąć taśmę. Krawędzie taśmy uszczelniającej są łączone na styk. Taśmę uszczelniającą w narożnikach należy uciąć tak, aby kończyła się na 50 mm od zewnętrznego narożnika słupa, aby zapewnić odpowiednie nachylenie prowadnicy cokołu.

 

Montaż płyt warstwowych

 

 

Zamontujj prowadnicę cokołową w odległości ok. 7-9 mm od słupa. Upewnij się, że otwory na skropliny znajdują się po zewnętrznej stronie prowadnicy. Krawędzie prowadnicy cokołowej są łączone na styk.

 

Otwory na skropliny

 

 

Wytnij w rogu wewnętrzną część drugiej prowadnicy.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Przymocuj prowadnicę do cokołu w taki sposób, aby jeden rząd elementów mocujących znajdował się na zewnętrznej krawędzi prowadnicy, a drugi rząd przebiegał  wzdłuż wewnętrznego rzędu perforacji.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Mocno dopasuj taśmę butylową do prowadnicy cokołu, tak aby ściśle przylegała do wewnętrznej krawędzi prowadnicy i umożliwiała odpływ wody przez otwory na skropliny. W punktach połączenia taśmy butylowej powinny być nadmiar ok. 50 mm.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Zamontuj izolację z wełny mineralnej na wierzchu prowadnicy. Krawędzie materiału izolacyjnego są łączone na styk.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Zamontuj listwę cokołową na zewnątrz prowadnicy cokołu. Listwy cokołowe należy montować z nadmiarem 100 mm, wykorzystując zwężenie na krawędziach.

 

Montaż płyt warstwowych

 

W narożniku należy wyciąć część listwy i wykonać zagięcia pod kątem 90° wzdłuż złącza.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Styk narożny powstaje poprzez zagięcie długiej krawędzi jednej listwy na krótką krawędź drugiej.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Przed przystąpieniem do montażu pierwszej płyty warstwowej nałóż uszczelniacz na obu zewnętrznych powierzchniach słupa w odległości ok. 20 mm od narożnika. Użyj połączenia na styk.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Przed montażem płyty należy usunąć folię ochronną w całości lub z miejsca mocowania łącznika. Resztę folii ochronnej należy usunąć natychmiast po montażu i nie później niż do zakończenia montażu ściany. Usunięcie folii ochronnej będzie trudniejsze, jeśli pozostanie na dłuższy czas.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Zamontuj płytę warstwową na prowadnicy cokołu za pomocą specjalnych uchwytów do podnoszenia. Podczas montażu płyt warstwowych konieczne jest stosowanie pasów bezpieczeństwa.

 

 

Ustaw krawędź płyty w odległości 10 mm od osi środkowej słupa, aby utworzyć pionową spoinę między płytami o szerokości 20 mm.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Przed zamontowaniem kolejnej płyty należy nałożyć uszczelniacz na zewnętrzną krawędź zamka na odległość do 200 mm.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Kontynuuj montaż płyt w jednej sekcji od dołu do góry.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Aby uniknąć mostków termicznych, wytnij na rogach wewnętrzną okładzinę płyty.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Nałóż warstwę elastycznej pianki poliuretanowej o szerokości 50 mm w pionowej spoinie od dołu do góry. Rozpocznij od góry prowadnicy cokołowej i kontynuuj do samego słupa.

 

uszczelnianie styków płyt warstwowych

 

Pozostałą część spoiny pionowej wypełnij wełną mineralną i uszczelnij taśmą hermetyzującą.

 

 

Przymocuj profil parapetowy do górnej części płyty.

 

Montaż płyt warstwowych

 

Do układania zewnętrznych narożników budynku zamiast taśmy uszczelniającej użyj specjalnego uszczelniacza wodoodpornego. Nałóż taśmę uszczelniającą na uszczelniacze pionowe przed ich zamontowaniem. Uszczelniacze pionowe należy montować z zakładką o długości 100 mm przy użyciu jednego kawałka taśmy uszczelniającej.

 

Montaż płyt warstwowych

 

W przypadku dużych wycięć w płytach warstwowych pod okna, drzwi i wentylację zaleca się wycinanie otworów dopiero po zamontowaniu wszystkich płyt. Narysuj linie cięcia po obu stronach stalowej okładziny płyty i wywierć otwory w rogach przyszłych wycięć. Metal można ciąć ręczną piłą tarczową.

 

 

Tylko w przypadku przestrzegania zaleceń montażowych i zastosowania wysokiej jakości płyt warstwowych, łączników i akcesoriów można zagwarantować szczelność i trwałość budynku.

 

Jeśli klient chce skrócić czas prac montażowych do minimum i jednocześnie uzyskać wynik najwyższej jakości, koniecznym jest kontakt z profesjonalistami w zakresie montażu płyt warstwowych. Specjaliści z firmy Rauta posiadają duże doświadczenie w pracy z płytami warstwowymi, dzięki czemu mogą zagwarantować jakość i krótki czas montażu z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa na placu budowy.

 

Obejrzyj film instruktażowy dotyczący montażu płyt warstwowych

Drugie Artykuły
bannerbanner
Jak prawidłowo montować płyty warstwowe
Jak prawidłowo montować płyty warstwowe
×